Strojno žbukanje bilo unutarnjih prostorija ili vanjskih zidova imaju za glavni cilj zaštitu zidova.

 1. STROJNO ŽBUKANJE UNUTARNJIH ZIDOVA

  Strojnim žbukanjem unutrašnjosti stvara se jedna ravna zidna površina, regulira se vlažnost zraka u prostoriji te pruža zaštita od zvuka i požara. Strojne žbuke sakrivaju ciglene i betonske zidove te od njihove grubosti stvaraju fine i glatke plohe. Unutrašnjost stambenog ili poslovnog prostora pretvaraju u lijep i ugodan prostor.

 2. STROJNO ŽBUKANJE VANJSKIH ZIDOVA

  Strojnim žbukanjem vanjskih zidova postiže se smanjenje uporabe energije za grijanje, poboljšava klima u prostoru boravka i sprečava mogućnost nastanka pojave vlaženja i plijesni na unutarnjim površinama zidova.

Žbuke možemo podijeliti na:

 1. GIPSANO-VAPNENE ŽBUKE

  Gipsano-vapnene žbuke kao i vapneno-gipsane žbuke koriste se za žbukanje unutrašnjosti odnosno svih prostorija osim kupaona, garaža i podruma. Ove žbuke najbolje reguliraju vlagu u klimi prostora.

 2. VAPNENE ŽBUKE

  Vapnene žbuke, vapneno-cementne, cementno-vapnene žbuke koriste se za unutarnje (vlažne prostorije - kupaone, stubišta i sl.) i za vanjske površine. Karakteristike ovih žbuka su čvrstoća, trajnost i otpornost na vodu.

 3. CEMENTNE ŽBUKE

  Cementne žbuke stavljamo posvuda gdje postoje visoki zahtjevi glede čvrstoće, otpornosti na smrzavanje, nepropusnost i otpornost na vodu (kao što je npr. podnožje zgrade i područje prskano vodom).

 4. TOPLINSKE ŽBUKE

  Toplinske žbuke : za unutarnje i vanjske površine.

Prije početka radova žbukanja treba izvesti sve prethodne radove (zatvaranje svih otvora, šliceva, postavljanje odgovarajućih profila i sl.). Strojno žbukanje zahtjeva trofaznu struju.

Podloga za žbuku mora biti čvrsta i nosiva, postojane čvrstoće, homogena, nevodoodbojna, hrapava, suha, bez prašine i nečistoća, bez štetnih cvjetanja, bez smrznutih mjesta odnosno granična donja temperatura ispod koje radovi nisu dozvoljeni je +5 ºC.
Vapneno-cementne, cementne i vapnene žbuke nanose na podlogu koja je prethodno obrađena cementnim špricem koji služi kao sredstvo za pripremu podloge radi bolje veze zida i podložne žbuke.

Gipsane žbuke i vapneno-gipsane žbuke nanašaju se direktno na podlogu. Kod primjene gipsanih žbuka na glatke betonske površine obavezna je priprema podloge specijalnim sredstvom tzv. Betonkontaktom i to prvenstveno zbog postizanja hrapavije podloge. Prije početka žbukanja ti vezivni premazi moraju biti suhi.
Minimalno razdoblje sušenja žbuke prije bilo kakve slijedeće obrade kod vapneno-cementnih i cementne žbuke je 10 dana/1 cm debljine, dok kod gipsanih žbuka treba pričekati 14 dana prije daljnje obrade. Navedena vremena sušenja treba produžiti ukoliko su nepovoljni vremenski uvjeti. Žbuka se mora sušiti polagano kako bi postigla sva svoja tražena svojstva. Pri prebrzom isušivanju povećava se rizik pucanja žbuke.